SYARAT PENYERTAAN

Untuk Referee (Pemberi Link)

  • Terbuka kepada warganegara Malaysia.
  • Peserta adalah seorang ahli Pods & Tobacco yang berdaftar dan pernah membuat pembelian di Pods & Tobacco.
  • Peserta bukan pekerja Pods & Tobacco.

Untuk Referral (Penerima Link)

  • Peserta berumur 18 tahun dan ke atas.
  • Peserta bukan pekerja Pods & Tobacco.
  • Peserta tidak pernah mendaftar atau membuat pembelian di Pods & Tobacco.

Lain-Lain

  1. Pihak Pods & Tobacco berhak untuk menukar, mengubah atau menambah terma dan syarat tanpa sebarang notis kepada peserta.
  2. Peserta yang menyertai perlu menerima semua terma dan syarat yang terkandung di dalam kempen dan bersetuju dengan pihak penganjur atas segala perkara berkaitan dengan kempen ini.
  3. Pihak penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan yang tidak lengkap, tidak layak, terdapat kerosakan, melebihi tarikh tutup atau apabila terdapat keraguan terhadap sesuatu penyertaan secara automatik tanpa ada sebarang notis kepada pihak peserta.
  4.